Beste lezer,
Er gebeurt weer veel in energieland. In deze nieuwsbrief nemen we jullie daar graag in mee.

Stroomprijzen
Onze coöperatieve energiemaatschappij “Energie VanOns” heeft net als iedereen te maken
met een grillige markt. Ze proberen zo scherp mogelijk in te kopen, zonder zekerheden te
verliezen en afnemers zo goed mogelijk te bedienen. Dat lukt tot nu toe goed. Vaak zijn we de
goedkoopste, maar niet altijd. Vergeet daarbij niet om ‘achter’ de cijfers te kijken. Wanneer je
bijvoorbeeld zelf zonnepanelen op je dak hebt, dan wil je de beste prijs voor geleverde stroom
die je aan het net levert (zgn. saldering). Er zijn grote verschillen tussen maatschappijen: bijv.
de Bron 42%, Eneco 46% en Essent 20% van het kale levertarief. “Energie VanOns” geeft
daarentegen wel 85%!

De consumentenbond en EnergieCentraal hebben begin mei een vergelijkingslijst
geproduceerd met stroomprijzen bij afname en bij saldering in geval van variabele contracten.
“Energie VanOns” komt daarin zeer goed uit de bus. Veel maatschappijen bieden
dynamische contracten aan, waarbij de prijs van energie en gas per uur wordt bepaald. Dat
lijkt nu gunstig maar bij schaarste vliegt de prijs omhoog. Bovendien moet je er maar zin in
hebben steeds te kijken wanneer je de wasmachine het beste aan kunt zetten . Voor- en
nadelen dus. Maar ook “Energie VanOns” maakt het mogelijk voor deze contractvorm te
kiezen.

En zoals altijd: Zuinig omgaan met energie en een duurzame woning loont altijd.
Daar kunnen wij, de energiecoöperatie Grieneko, u bij helpen. Aarzel niet om contact op
te nemen: info@grieneko.frl

Waterzijdig inregelen van de CV installatie
Veel CV installaties zijn niet goed ingeregeld. Goed inregelen levert direct een flinke
besparing op uw gasrekening op! De energiecoaches van Grieneko en enkele bewoners van de
dorpen waar Grieneko actief is, zijn getraind door het ROC Friese poort. Met als doel: al onze
dorpen goed waterzijdig in te regelen! Intussen zijn al bijna 80 CV installaties in onze regio
nagekeken (en nog een hele hoop daarbuiten). De geholpen huishoudens beginnen de
resultaten nu te zien! Ook belangstelling? Laat het ons weten en er wordt een afspraak met u
gemaakt. Voor leden is dit gratis.

Zonnepanelen. Ja graag! Maar waar te beginnen?
Grieneko kan u adviseren en/of uw offertes beoordelen. Er zijn veel ‘cowboys’ op de markt.
Vaak goedkoper maar veelal ook slecht werk en/of slechte materialen! De marktprijzen voor
zonnepanelen zijn gestegen door schaarste in de materialen en de hogere loonkosten. Hou er
ook rekening mee dat er soms sprake is van maandenlange levertijd, maar zonnepanelen lonen
gelukkig nog steeds.

Subsidies en voordelige leningen verduurzaming woning. *
Er zijn subsidies en goedkope leningen te krijgen voor verduurzaming. Die kunnen per
gemeente en per provincie verschillen. Tip: Je kunt subsidie aanvragen voor 1 maatregel,
maar voor 2 en meer maatregelen krijg je het dubbele! Ook voor apparatuur zoals
warmtepompen en zonneboilers zijn er subsidies. Let steeds op of het apparaat of materiaal
wel op de overheidslijst vermeld staat. Zie je door de bomen het bos niet meer? Wij snappen
dat en helpen je graag.

Duurzame bijdrages
De ledenvergadering op 19 april heeft op voorstel van het bestuur besloten bij te dragen aan
de verduurzaming van het koelsysteem van de bar in de Jister (€1900), het vernieuwen van
het stroomnet van de kaatsvereniging Baard (€1000) en voor de analyse en het maken van
een plan van aanpak/bestek voor het café, de bovenzaal en het woonhuis naast het café in
Baard (tot max.€2000). Grieneko heeft de afgelopen jaren ongeveer €21.000 bijgedragen aan
duurzame doelen in haar werkgebied.

ACR in Winsum is gesloten: Elk lid van Grieneko heeft een kortingskaart ontvangen. ACR
staat daar ook op. ACR is opgeheven en daarmee vervalt die mogelijkheid. Het bestuur kijkt
naar andere mogelijkheden. Atze en Mattie van der Meulen stuurden een mail waarin zij
danken voor de klandizie van Grieneko leden en bestuur.
Nieuw bestuurslid: Reinder Kerkhof uit Easterlittens is door de ledenvergadering 19 april
benoemd als bestuurslid. Daar zijn we blij mee!

Met zonnige groet,
het bestuur van Grieneko. info@grieneko.frl

*Links naar informatiebronnen over verduurzaming en subsidies: Let goed op
de voorwaarden bij subsidies: bijv. soms achteraf aanvragen of soms voorafgaand aan
de werkzaamheden. Grieneko kan u daarbij helpen.

Een makkelijke subsidiewijzer is van Milieu centraal:
Energiesubsidiewijzer: vind eenvoudig subsidies en leningen | Verbeterjehuis
De volgende websites geven vaak veel informatie. Bijvoorbeeld:
www.milieucentraal.nl , www.energieloketleeuwarden.nl,
www.duurzaambouwloket.nl, www.RVO.nl, www.isolatiehandel.nl ,
www.grieneko.frl
Er zijn er meer, maar let op!!: nogal eens zijn sites over verduurzaming niet
onafhankelijk.