Dearsum 

Dearsum is een klein en gezellig dorp met ongeveer 120 inwoners en hoort bij de gemeente SúdwestFryslân. Het dorp heeft een doarpsbelang waaronder diverse commissies activiteiten organiseren.  In 2015 is een energieneutrale ontmoetingsplek gerealiseerd: de Finne. Hier vinden diverse duurzaamheidsinitiatieven plaats, er is een dorpstuin opgezet, er wordt gewerkt aan afvalbeheersing en energiebesparingen. Sinds 1981 staat Dearsum bekend als het voorbeelddorp voor duurzame energie. In 1987 werd een windturbine in gebruik genomen en een jaar later een mestvergistingsinstallatie. De windturbine is nog aanwezig en draait momenteel onder particulier gebruik. Mestvergisting is niet meer aanwezig.  Wel heeft 25 % van de inwoners zonnepanelen. Sinds juli 2022 is Dearsum aangesloten bij Grieneko. Er wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten die Grieneko biedt, zoals een bezoek van een enerigeadviseur en twee inwoners hebben de cursus van waterzijdig inregelen gevolgd bij de Friese Poort via Grieneko. 

Contactpersoon Grieneko Dearsum: Cor Jonkman