Local for Local Project ‘De Legeaën’

De Werkgroep ‘De Legeaën Enerzjy’ gelooft dat de dorpen in de Legeaën energie neutraal  kunnen worden. Dat betekent dat de dorpen in de toekomst zichzelf kunnen voorzien van de energie. Lokale opwek en energieverbruik zijn dan gelijk aan elkaar. Daarvoor is een mix van energiebronnen nodig. Met alleen zonnepanelen redden we het niet. Er is uitgezocht welke energiemix nodig is voor de Legeaën. Die bestaat uit een combinatie van zon, wind en biogas. De werkgroep wil daarom het volgende realiseren:

  • De opwek van zonne-energie op staldaken van participerende boeren: Er zijn voor nu twee daken geschikt bevonden voor het plaatsen van zonnepanelen. Hier richt de werkgroep zich eerst op.
  • De opwek van windenergie: De dorpsmolen van Dearsum is toe aan renovatie. De capaciteit van de molen kan verdrievoudigd worden. Windenergie wordt ook ’s avonds en ’s winters volop opgewekt en is daarmee een noodzakelijke aanvulling op zonne-energie. 
  • Mono vergisting: Van mest kun je biogas maken. Dat kan gewoon op ons bestaande gasnet geleverd worden. Door de focus op veehouderijen in de Legeaën zijn er kansen voor biogas in ons gebied. Als er alleen dierlijke mest wordt vergist is er sprake van monovergisting.  

Deelnemers gezocht!

Om de installatie te kunnen bekostigen en gebruiken (zonder lokale gebruikers komen we niet ver), hebben we voldoende deelnemers nodig. Als deelnemer ontvang je de lokaal opgewekte zon- en windenergie en ontvang je (indien gewenst) groen gas. En het is goed voor de portemonnee: als deelnemer neem je energie en gas af tegen kostprijs + een noodzakelijke marge. Deze coöperatieve kostprijs is een stuk voordeliger dan de commerciële energietarieven van de energiemaatschappijen. Omdat ook over een langere periode te kunnen beloven wil Grieneko via deze trajecten afspraken maken met een energiemaatschappij voor stabiele prijsafspraken.

Om mee te kunnen doen vragen wij om éénmalige investeringen van ten minste 500 euro voor zon, wind en/of biogas certificaten. Zo kunnen wij de nodige installaties bekostigden en zijn we verzekerd van voldoende deelnemers. Dat is geen weggegooid geld: De investering krijg je in delen terug met een rendement van 4%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@grieneko.nl of contact de werkgroep:

  • Raerd:                                    Jan Jurjen van der Meer
  • Poppenwier:                         Yde van der Hem
  • Tersoal:                                  Harmen Bouwstra
  • Sybrandabuorren & Gau:   Erik de Boer & Peter Speck
  • Goenga & Loenga:               Sybren Abma
  • Offenwier:                             Dirkje Winia
  • Dearsum:                              Cor Jonkman

Aanmelden voor deelname 

Het project moet nog worden opgestart. Eerst willen we weten of er voldoende geïnteresseerden zijn. U kunt ons laten weten dat u voornemens bent om mee te doen door onderstaande intentieverklaring in te vullen. Zo weten wij of er voldoende belangstelling is om het project op te starten. Bij minimaal 50 potentiele deelnemers kunnen we door met het project. In een later stadium kunt u de definitieve keuze maken om mee te doen en lid wordt van Grieneko U.A. waarvan u de met dit project lokaal opgewekte stroom en gas ontvangt.  U kunt zich aanmelden als u woonachtig bent in de postcode 8644, 8629, 9014, 8647, 8627, 8628, 8626, 8511, 8493, 9012, 9021, 8637, 8636, 8641, 8642, 8635, maar ook buiten deze postcodegebieden is het mogelijk certificaten te bemachtigen als u lid bent van Grieneko. 

 

Intentieverklaring deelname

Hierbij verklaart ondergetekende dat:

Ik heb interesse in de volgende onderdelen van het energietraject Legeaën:

12 + 2 =