De Legeaën/ Dearsum

De Lege Geaen (Fries voor “lage landen”) is een streek in het midden van Friesland, in het ingepolderde gebied tussen de Swette en Snitsermar . Deze streek wordt gekenmerkt door relatief kleine dorpen die door de eeuwen veranderd zijn van vissersdorpen in agrarische gemeenschappen, met name georienteerd op de veehouderij.

De Legeaën vallen onder de gemeente Súdwest-Fryslan en telt in totaal acht dorpen, vallent tussen  Sneek en Grou. De dorpen zijn: Dearsum, Gau, Goënga, Raerd, Offingawier, Poppenwier, Sibrandabuorren en Tersoal. Ook in deze dorpen weken we samen aan een duurzame en lokale samenleving. Dit doen we vanuit de werkgroep ‘De Lege (Griene) Geanen’, de werkgroep is onderdeel van Grieneko en richt zich hoofdzakelijk op deze prachtige streek.  

Duurzame historie in Dearsum/ de Legeaën

Sinds 1985 staat Dearsum als het voorbeelddorp voor duurzame energie. In 1987 werd een windturbine in gebruik genomen en een jaar later een mestvergistingsinstallatie. De windturbine is nog altijd aanwezig en draait momenteel onder particulier gebruik. De mestvergisting is niet meer aanwezig.

15 jaar geleden sloten in Poppenwier een 30tal deelnemers zich aan bij Us kooperaasje. In 2013 werden er via de verening de “Griene geaen” op diverse daken collectieve zonnepanelen gelegd.  Daarnaast is de verening sinds actief met repair cafe’s en duurzame tuinen. 

Ook vandaag de dag vinden diverse duurzaamheidsinitiatieven plaats.  Zo is er in Dearsum een dorpstuin opgezet, wordt er gewerkt aan afvalbeheersing en energiebesparingen.  Inmiddels heeft 25% van de inwoners van Dearsum zonnepanelen op hun woning liggen. 

De Legeaën en Grieneko 

Sinds juli 2022 is het dorp Dearsum aangesloten bij Grieneko. Er wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten die Grieneko biedt.  Zo heeft Grieneko mensen voor maatwerkadviezen op energiebesparing, een energieadviseur en zijn er twee waterzijdiginregelaars opgeleid via Grieneko bij de ROC Friese Poort. 

Local for Local project 

We zien mogelijkheden voor een Local voor Local project in de Legeaën. Met een dergelijk project wordt een gebied geheel voorzien met lokaal opgewekte energie. Daarvoor is een ”energiemix” nodig. Meer weten over dit project? 

Ga naar: 

Contact en informatie: 

De contactpersonen kunnen u meer vertellen over de vervolgstappen en zijn:

Raerd:                                         Jan Jurjen van der Meer

Poppenwier:                              Yde van der Hem

Tersoal:                                      Harmen Bouwstra

Sybrandabuorren & Gau:       Erik de Boer & Peter Speck

Goenga & Loenga:                   Sybren Abma

Offenwier:                                 Dirkje Winia

Dearsum:                                    Cor. Jonkman