Over Grieneko

Grieneko wordt bestuurd door een groep enthousiaste vrijwilligers, woonachtig in het werkgebied: de Greidhoeke. Zij zetten zich in voor de doelen van Grieneko. Als Grieneko gaan wij voor een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Uit de warmte- en energietransitie die daar voor nodig is willen wij lokaal alles halen wat er in zit. Zodat de transitie niet alleen voor onze kinderen van meerwaarde is, maar ook voor onze regio zelf. Daarom zetten wij ons in de Greidhoeke in voor lokale, duurzame ontwikkeling. 

Tip: onderaan deze pagina vind je onze Duurzame initiatieven tijdlijn 

Hoe doen we dat? 
Wij verrichten een breed aantal activiteiten om die doelen te bereiken. Alles wat aan duurzaamheid raakt in de Greidhoeke is voor ons belangrijk. Onze activiteiten zijn onder andere:

 • Duurzame energie opwekken via onze eigen zonnedaken collectieven.
 • Het realiseren van duurzame lokale projecten zoals het verduurzamen van een dorpshuis.
 • Helpen we met het verduurzamen van woningen. Met bijvoorbeeld advies bij subsidie aanvragen.
 • Het isoleren van uw woning of het opstellen van een plan van aanpak.
 • Aandacht voor duurzame mobiliteit in de regio, bijvoorbeeld door het opzetten van een deelauto dienst
 • We staan onze leden bij adviseren over besparing energieverbruik en zetten onze kennis en netwerk in om leden vooruit te helpen.

Ontstaansgeschiedenis  
Ter voorbereiding van de dorpsvisie 2014-2015 werden er keukentafelgesprekken georganiseerd in Baard, om zo een dorpsvisie op te stellen. Uit deze gesprekken bleek dat de Baarders graag met duurzame energie in de regio aan de slag wilden. Dit leidde tot het idee van een gezamenlijke aanpak van duurzame energie. De vorm werd een coöperatie: Grieneko Coöperatie U.A., opgericht 19 mei 2015. De lokale energie coöperatie voor en door inwoners van de Greidhoeke.

Naam
Misschien vraagt u zich af waar die naam toch vandaan komt? Grien is Fries voor groen… En eko ”dat is logisch”. Maar u kunt het ook anders lezen: ‘Griene ko’ is Fries voor groene koe.

Grieneko is ontstaan in het Friese kleiweidegebied; dus tussen de koeien. De koe is de meest efficiënte vergister van biomassa met melk, vlees en biogas als eindproduct. Dat de voorzitter en tevens oprichter van Grieneko vroeger dierenarts is geweest heeft wellicht ook invloed gehad op de intrede van dit imposante dier, wat ook terug te vinden is in ons logo.

Wist je dat? 

Grieneko je graag helpt bij vragen over bijvoorbeeld:

 • Betaalbaarheid
 • Subsidies aanvragen 
 • isolatiemateriaal 
 • Do het zelf
 • Maatwerkadviezen 
 • En nog veel meer! 

Neem daarvoor contact op via info@grieneko.frl of vul onderstaande contactformulier in. 

Contact opnemen

12 + 12 =

Wist je dat? 

Grieneko heeft geen winstoogmerk. De winsten van onze groene stroom worden via EnergieVanOns uitgekeerd. We ontvangen 75 euro per lid. Dit geld gebruiken wij om te inversteren in de voorzieningen en het verduurzamen van onze dorpen. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering stemmen onze leden over de besteding van deze gelden. Op de poster links zie je wat we daarmee in de afgelopen jaren hebben kunnen bijdragen. Heb je een geschikt bestedingsdoel? Laat het ons vooral weten via het contact formulier.