Easterlittens 

Easterlittens is een klein en daadkrachtig dorp met ongeveer 400 inwoners. Het dorp wordt binnen Grieneko vertegenwoordigd door J. van der Wal en H. Wensveen. Beiden woonachtig in dit mooie dorp. Easterlittens heeft zich een half jaar na de opdrichting van Griekeko aangesloten bij onze energiecoöpereatie en doet sindsdien actief mee.

In Easterlittens is onder andere het multifutionele centrum de Jister gevestigd. Grieneko hout hier niet alleen regelmatig informatieavonden en vergaderingen, maar helpt het pand ook te verduurzamen.