Beste lezer, 

In de nieuwsbrief houden we u eens in de 3 maanden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze eigenorganisatie maar ook met wat er allemaal gebeurd rondom duurzaamheid. Hierbij de nieuwsbrief waar we het jaar mee afsluiten: december 2022.

Onderwerpen:

  • Barre tijden
  •  Waterzijdig inregelen van uw CV installatie: minder gas en goed voor het milieu
  • Fiksteams
  • Verduurzaming woningen
  • Wetterwaarmte, warmte uit oppervlaktewater; pilot Baard

Barre tijden
Extreem hoge kostprijzen voor energie, nauwelijks nog langere termijn contracten en grote
onzekerheid voor huishoudens. Steeds meer ‘energiearmoede’ maar ook een overheid die probeert met
prijsplafonds tot behaalde hoogte rust te brengen. Voor energiebedrijven zijn het ook lastige tijden. Sommigen zijn omgevallen.

Gelukkig is onze eigen coöperatieve energiemaatschappij EnergieVanOns goed bezig met
voldoende buffers en langere termijn inkoopbeleid. Blijft natuurlijk dat een goed geïsoleerd huis en velen
met zonnepanelen of zelfs geheel van het gas af minder of geen last hebben van die prijsspiraal. Grieneko
kan u goed adviseren over de vele mogelijkheden voor goede isolatie, van simpel tot uitgebreid.

Waterzijdig inregelen van uw CV installatie
Op initiatief van Grieneko hebben een twintigtal vrijwilligers met een technische achtergrond uit
onze dorpen een training waterzijdig inregelen gevolgd in het Duurzaam Doen huis van het ROC Friesland.
De kosten voor deze trainingen worden betaald uit een Leader subsidie, het IMF en Grieneko.
Ongeveer 80% van de CV installaties niet optimaal is ingeregeld waardoor soms wel tot 20% meer gas
verbruikt wordt dan nodig is en dan ook nog met minder comfort.
Met de huidige hoge gasprijzen is goed inregelen een zeer rendabele ingreep waar getrainde lokale
vrijwilligers u goed bij kunnen helpen.Tot nu zijn 28 huishoudens geholpen: vaak met als resultaat een flink
lager gasverbruik en meer comfort. Grieneko bestuurslid Hans Bos coördineert de inzet van de getrainde vrijwilligers. ( wzi@grieneko.frl )

Fiksteams
In meerdere gemeentes in Nederland waaronder gemeente Leeuwarden zijn of worden nog
zogenaamde Fiksteams ingericht. In samenwerking met lokale initiatieven zoals de ver. van Dorpsbelang
en de lokale energiecoöperatie zoals Grieneko wordt samengewerkt wordt bij het opzetten van die
Fiksteams. De bedoeling is om bij huishoudens met een beneden modaal inkomen op bezoek te gaan om
eenvoudige klussen uit te voeren gericht op energiebesparing zoals bijv. tochtstrips, radiatorfolie en
kieren dichten. Tevens wordt besproken wat mogelijk andere simpele ingrepen zijn die het energieverbruik
kunnen beperken. Dit geldt zowel voor huurders als zij die een eigen woning hebben. Iha. zal de gemeente
de huishoudens die daarvoor in aanmerking komen benaderen om een afspraak te maken.

Pilot verduurzaming woningen
Energiecoaches ( iha. getrainde bestuursleden) hebben bij vele huishoudens gesprekken gevoerd
over mogelijkheden voor verduurzaming van de woning. Bijna 80 huishoudens zijn op hun verzoek bezocht
door 1 van de 2 maatwerkadviseurs die Grieneko inzet. Door hen zijn professionele maatwerkadvies
rapporten opgesteld. De eigen bijdrage daarvoor was €200. De werkelijke kosten (€600-€800) werden door
Grieneko betaald uit subsidies ( Leader en IMF/provincie). Grieneko heeft nog geld in kas voor nog een
aantal woninganalyses. Dus meldt u aan!!

Wat we nu ook gaan doen is die huishoudens bezoeken die al zo’n rapport in huis hebben om te vragen
wat men al aan verduurzaming heeft gedaan, wat er gepland is en mogelijk of er nog assistentie gewenst
wordt. Dat kan ook voor financieringsvragen.

Wetterwaarmte, warmte uit oppervlaktewater: pilot Baard
16 november hebben we alle betrokkenen bij elkaar gehad voor overleg over de stand van zaken
van het pilotproject Wetterwaarmte. Het projectteam heeft hard gewerkt om plannen uit te werken ten
behoeve van een subsidieaanvraag op Europees niveau( Interreg. Aquathermie)). Regio’s in Denemarken,
Duitsland , Belgie en diverse locaties in Friesland werken daarin samen. Baard is een van de gebieden waar
een pilot uitgevoerd gaat worden. Van een tiental woningen in Baard zijn gegevens opgevraagd en
bezocht. De school en 5 of iets meer huishoudens zullen uiteindelijk mee gaan doen.

U allen een zachte en gezellige winter toegewenst. Het bestuur van Grieneko
Meer informatie? Website www.grieneko.frl of stuur een mail info@grieneko.frl